Föreläsningar

Föreläsningar

Jag föreläser om olika ämnen kopplade till trauma och dissociation. Behov av traumakunskap finns för många olika grupper. Det kan handla om terapeutiskt arbete, men också behandlingsarbete med våldsutsatta inom socialtjänst, på skyddade boenden och inom frivillig organisationer. Traumakunskapen är också viktig för dem som möter klienter som utsatts för till exempel hedersrelaterat våld, prostitution och trafficking.

 

Exempel på teman:

Förnekad verklighet – konsekvenserna av incest och andra sexuella övergrepp

Att förstå trauma och dissociation

Trauma och prostitution

Hypnos som redskap i traumabearbetning

Kvinnor och trauma

 

Exempel på uppdragsgivare:

Brottsoffermyndigheten

Roks

Stockholms tjejjour

Föreningen Hopp

Karolinska institutet

Ersta Sköndal högskola

Socialhögskolan Stockholm

Expo Medicas ”Traumadagen”

Länsstyrelsen Dalarna

Åklagarmyndigheten Göteborg

 

 

 

Copyright © 2017 Hypnosochterapi.se All Rights Reserved.

hypnosochterapi