Handledning

Handledning - ett tryggt rum att växa i

Jag erbjuder handledning för enskilda och grupper. Jag har särskilt fokus på trauma och dissociation, vilket är fruktbart både i psykoterapihandledning och för behandlingsarbete med vålds- och traumautsatta. Att ha trauma i fokus innebär att sätta ljuset på något som många gånger osynliggörs. Att arbeta med traumatiserade människor är utmanande på många sätt. Det är därför viktigt att det finns möjlighet att använda handledningen så att sekundär traumatisering kan förebyggas.

 

Jag handleder också på användande av hypnos i psykoterapi och behandlingsarbete.

 

Min utgångspunkt är att den handledda ska känns sig trygg, bli stärkt och kunna växa i sin yrkesroll, oavsett utbildning och tidigare erfarenhet.

 

 

Copyright © 2017 Hypnosochterapi.se All Rights Reserved.

hypnosochterapi