Hypnos

Hypnos

Hypnos har länge varit ett viktigt inslag i mitt arbete. I en djup avslappning kan patienten hitta ett inre lugn och både kroppen och psyket påverkas positivt. Det djupt avslappnade tillståndet kallas för trance. Patienten har kontroll och är medveten om det som händer, men får en djupare kontakt med sitt eget inre. Man kan säga att trance öppnar för en kommunikation med det omedvetna. Ofta överraskas patienten av den rikedom och kreativitet som ryms i det inre. En tidigare osynlig värld öppnar sig och blir möjlig att använda.

 

Att lära känna nya delar av sig själv ökar självkänslan. Ofta kan energi och kreativitet frigöras. Hypnos kan användas både för små och stora problem och i kortare eller längre kontakter. I en kortare kontakt kan man fokusera på ett visst symtom, exempelvis smärta, prestationsångest eller sömnstörningar och hitta lindring eller helt lösa problemet. Hypnos är effektivt mot stressymtom. Det går oftast lätt att hitta ett inre lugn och stärka och utveckla nya resurser.

 

 

 

I en längre terapi kan hypnos vara ett återkommande inslag för att nå en djupare bearbetning och få tillgång till avstängda delar av självet. Hypnos kan vara till stor hjälp vid bearbetning av trauman. Om man utsatts för

t.ex. sexuella övergrepp i barndomen kan hypnos användas på olika sätt i ett läkningsarbete. Genom hypnos finns möjlighet att nå och arbeta med det inre barnet och andra avspjälkade delar av självet. Hypnos är ett vanligt redskap i arbete med dissociativa störningar för att öka kommunikationen i det inre och arbeta mot integration av ett uppdelat jag.

 

Hypnos underlättar vid en traumabearbetning också genom att det ger patienten redskap att hantera starka känslor och flash backs. Det ger möjlighet att reglera tempo och intensitet. Härmed kan man undvika att patienten översvämmas av traumamaterial, vilket kan upplevas som en retraumatisering.

 

Jag spelar in individuellt utformade CD-skivor utifrån varje persons särskilda behov. Dessa kan sedan användas hemma som en hjälp att utveckla avslappning på egen hand. Med tiden kan självhypnos bli ett redskap som alltid finns till hands och kan användas för både stresshantering, problemlösning och ökad kreativitet.

 

Jag har en gedigen hypnosutbildning från Stockholm och New York vid Jane Parsons-Fine Training Institute. Jag har även vidareutbildning i användande av hypnos med komplext traumatiserade och dissociativa patienter. Certifieringen är godkänd av American Society for Clinical Hypnosis. Jag är medlem i Svenska föreningen för klinisk hypnos samt The International Society for Hypnosis.

 

Copyright © 2017 Hypnosochterapi.se All Rights Reserved.

hypnosochterapi