Kurser

Kurser

Den 5 oktober 2017 börjar Grundkurs i klinisk hypnos. Kursen omfattar 64 timmar och vänder sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller motsvarande. Fortsättningskurs är planerad så att de som önskar ska kunna nå 200 timmar, vilket gör det möjligt att söka certifiering som hypnosterapeut.

 

Exempel på kursinnehåll:

 

• Hypnosens historia och framväxt.

• Vad är hypnos och förändrade medvetandetillstånd?

• Hur förstå klinisk hypnos utifrån modern neurovetenskap.

• Teorier om förändrade medvetandetillstånd (FMT).

• Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.

• Trans och självhypnos för resursinstallationer och återhämtning, självhypnos i

förhållande till vakna traumainducerade transtillstånd och dissociation.

• Olika sätt att inducera, fördjupa och avsluta trans

• Ordens betydelse, användning av metaforer

• Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.

• Ideomotorisk respons

• Imaginativa metoder

• Shorr-övningar

• Transtillstånd i kreativt gestaltande metoder i behandlingsarbete

• Orientering om användandet av hypnos i psykoterapi, t ex ego-state arbete

• Fallbeskrivningar ges från medicin, psykoterapi, odontologi och motiverande

hälsoarbete. Problemområden kan vara fobier, prestationsångest, tandvårdsrädsla

och olika former av smärta.

 

Mer information om kursen och hur du anmäler dig hittar du här.

 

2-årig fortsättningskurs i klinisk hypnos i Stockholm har startat i februari 2017. Ny kursstars är planerad våren 2019. Fullständig beskrivning av den pågående kursen hittar du här.

 

UNIK MÖJLIGHET TILL FÖRDJUPAD KUNSKAP

Exklusiv Workshop för medlemmar i Svenska hypnosföreningen med Kathy Steele: Hypnos i arbete med komplex PTSD och dissociativa störningar, 16 september 2017 i Stockholm. Kathy Steele har över 30 års erfaranehet av kliniskt arbete med dissociativa patienter och har skrivit flera uppmärksammade böcker inom området. Mer information om workshopen och hur du anmäler dig hittar du här.

Copyright © 2017 Hypnosochterapi.se All Rights Reserved.

hypnosochterapi