Kurser

Kurser

Den 27 september 2018 startar SFKH:s Grundkurs i klinisk hypnos. Kursen omfattar 64 timmar och vänder sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller motsvarande. Fortsättningskurs kommer eventuellt att starta 2019 så att de som önskar ska kunna nå 200 timmar, vilket gör det möjligt att söka certifiering som hypnosterapeut.

 

Exempel på kursinnehåll:

 

• Hypnosens historia och framväxt.

• Vad är hypnos och förändrade medvetandetillstånd?

• Hur förstå klinisk hypnos utifrån modern neurovetenskap.

• Teorier om förändrade medvetandetillstånd (FMT).

• Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.

• Trans och självhypnos för resursinstallationer och återhämtning, självhypnos i

förhållande till vakna traumainducerade transtillstånd och dissociation.

• Olika sätt att inducera, fördjupa och avsluta trans

• Ordens betydelse, användning av metaforer

• Metoder för att lugna och reglera spänning och stress.

• Ideomotorisk respons

• Imaginativa metoder

• Shorr-övningar

• Transtillstånd i kreativt gestaltande metoder i behandlingsarbete

• Orientering om användandet av hypnos i psykoterapi, t ex ego-state arbete

• Fallbeskrivningar ges från medicin, psykoterapi, odontologi och motiverande

hälsoarbete. Problemområden kan vara fobier, prestationsångest, tandvårdsrädsla

och olika former av smärta.

 

Mer information om kursen och hur du anmäler dig hittar du här.

 

2-årig fortsättningskurs i klinisk hypnos i Stockholm har startat i februari 2017. Ny kursstars är eventuellt planerad våren 2019. Fullständig beskrivning av den pågående kursen hittar du här.

 

 

Copyright © 2017 Hypnosochterapi.se All Rights Reserved.

hypnosochterapi