Om mig

Om mig

Jag har alltid varit intresserad av att förstå människors inre värld och att utforska hur problem i nuet hänger ihop med relationer och villkor under uppväxten. Jag är legitimerad psykoterapeut och utbildad vid SAPU, Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning, där man förenar psykodynamiska teorier med modern forskning om affekter och anknytning. Jag har gedigen vidareutbildning i behandling av komplexa trauman och dissociation. Jag är också certifierad hypnos-terapeut.

 

Trauma och dess konsekvenser har intresserat mig särskilt sedan jag började arbeta som terapeut. Det gäller både krisreaktioner efter händelser som misshandel, dödsfall och katastrofer, men också de mer djupgående konsekvenserna efter långvarig och komplex traumatisering.

 

Sedan mitten av åttiotalet har jag arbetat med frågor om våld mot kvinnor, både på kvinnojourer, inom socialtjänsten samt på Kris- och traumacentrum på Danderyds sjukhus. I drygt femton år har jag arbetat som privatpraktiserande psykoterapeut. Jag har särskilt specialiserat mig på patienter som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten. Men också patienter som upplevt fysisk eller psykisk misshandel eller känslomässig försummelse som barn. En annan grupp jag arbetat mycket med är människor som levt med hot och våld.

 

Det allra viktigaste redskapet i ett terapeutiskt arbete är relationen mellan patient och terapeut. I en trygg och respektfull atmosfär kan en förändring bli möjlig. Min nyfikenhet har fått mig att söka kunskap om människan och hennes problem från olika källor. Jag har också velat ha många olika redskap att erbjuda patienterna. Det jag arbetat längst med, förutom samtal, är hypnos, där Ego state-terapi är ett särskilt värdefullt och verksamt arbetssätt. Jag arbetar även med EMDR och bild.

Copyright © 2017 Hypnosochterapi.se All Rights Reserved.

hypnosochterapi