Psykoterapi

Psykoterapi

Jag arbetar med de flesta problem i kortare eller längre kontakter. Under ett eller ett par samtal ges rådgivning, stöd och konsultationer vid kriser och tillfälliga problem. Många söker kontakt med en psykoterapeut för personlig utveckling, kanske bara för sin egen skull eller för att få nya redskap i sitt yrke. Hypnos är ett utmärkt redskap för att arbeta med utforskande av det egna jaget, förbättra prestationer av alla slag och öka sin kreativitet. Läs mer under Hypnos.

 

Genom psykoterapi kan livskriser, trauman och djupare problematik bearbetas. Ibland vet man inte vad som är fel, men bär på känslor av tomhet eller att livet är meningslöst. Många kan känna sig fångade i känslor av mindervärde och skam och längtar efter att hitta ett sannare själv. I ett genuint och empatiskt möte med terapeuten blir det möjligt att få en tydligare kontakt med tidigare bortträngda delar av jaget. En djupare kontakt med känslor, önskningar och behov leder till en mer solid upplevelse av det egna jaget. Många gånger kan en genuin livskänsla växa fram och oförlösta resurser och kreativitet kan hitta sina uttryck.

 

Traumabearbetning kan vara inslag i en längre terapi eller avgränsade insatser vid enstaka traumahändelser. Metoder som används är traumafokuserat samtal, hypnos, Ego state-terapi, bild och EMDR. Dessa metoder kan också vara inslag i alla kontakter, med eller utan trauma. Läs mer under Trauma.

 

 

 

Copyright © 2017 Hypnosochterapi.se All Rights Reserved.

hypnosochterapi